.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  ต่อ 7611