.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ปี
 
ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์ กลับหน้าหลัก