.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.62 ถึงวันที่ 15 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร พบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

"สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร" พบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการ สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร เพื่อพบประชาคม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาคมชาวมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีคณาจารย์ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร เพื่อนำไปพิจารณากั้นกรอง และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป