.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.62 ถึงวันที่ 13 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลัง อาสาสู้โกง
 
     

วันที่ 6 กันยายน 2562 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลัง อาสาสู้โกง" มีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการโกง โดยผู้บริหาร. บุคลากร และนิสิต. ต่อจากนั้นรศ. ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อ่านประกาศแถลงการณ์สู้การโกงภายในมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันอ.พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำบุคลากรและนิสิตปฏิญาณตนต่อสู้การโกง ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกรูปแบบ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล #ม.ทักษิณ สู้โกงมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการโกง โดยผู้บริหาร. บุคลากร และนิสิต. ต่อจากนั้นรศ. ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อ่านประกาศแถลงการณ์สู้การโกงภายในมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันอ.พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำบุคลากรและนิสิตปฏิญาณตนต่อสู้การโกง ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกรูปแบบ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล #ม.ทักษิณ สู้โกง